Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Korhonen, Punakallio, Vaine & Vuorento

Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Kommunens ekonomi i balans - men hur?Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag samtidigt som kommunerna står inför stora utmaningar. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, det behövs en djupare analys. För detta ändamål har Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet utvecklat ett kommunalekonomiskt konditionstest, som redan etablerats bland Kommunförbundets tjänster under det tidigare namnet Hälsogranskning av kommunens ekonomi.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2054
ISBN 978-952-293-704-9
År 2020
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordinvesteringar, kommunal ekonomi, kommuner, sysselsättning, bolagisering, ekonomiskt läge, ekonomi, eftersatt underhåll, ekonomiska modeller, befolkningsutveckling

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1923 kB