Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Hurmeranta Anna, Huovinen Jarkko

Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1372
År 2010
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordnäringspolitik, kommuner

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 725 kB