Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Tyni Tero, Myllyntaus Oiva, Suorto Annika

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymilleKunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät palvelujen tuotteistamista, omakustannusarvon selvittämistä sekä toiminta- ja investointivaihtoehtojen edullisuusvertailujen tekemistä.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen. Julkaisuun liittyy lisäaineisto eri laskentatilanteisiin soveltuvista taulukkolaskentapohjista, jotka ovat haettavissa www.kunnat.net -sivuilta.
2. korjattu painos.

Uppgifter om publikationen

Pris 48.00 €
Beställningsnummer 509138
ISBN 978-952-213-875-0
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkommunal ekonomi, kommuner, samkommuner, kostnadsberäkning