Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Handels- och industriministeriet

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommunerDen allmänna anvisningen har uppdaterats i enlighet med förändringarna i bokföringslagen samt gjorts vissa övriga förändringar.

Anvisningen ersätter den tidigare versionen från 1999 inklusive uppdateringar.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1188
ISBN 952-213-181-4
År 2006
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 466 kB