Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fi

Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fiBlankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig

Uppgifter om publikationen

Beställningsnummer ke6696
Utgivare Finlands Kommunforbund
Nyckelordbyggbestämmelser

Länk till tjänsten

Öppna länk till Suomi.fi-tjänsten