Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin

Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonominI den här promemorian behandlas den offentliga ekonomins hållbarhet
framför allt ur den kommunala ekonomins perspektiv.

Språkversioner

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1388
År 2011
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunal ekonomi

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1900 kB