Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Axelsson Markku

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. RekommendationKommunförbundet har sammanställt en ny mall för byggnadstillsynstaxa. Avsikten har varit att ge rekommendationen en praktisk disposition. Den innehåller färre paragrafer och har en annan disposition än den förra. Avgiftsgrunderna stöder ett bestämmande av avgifterna så att de bättre svarar mot kostnaderna. Kommunförbundet ger inga rekommendationer om kommunens byggnadstillsynsmyndighets avgifter i eurobelopp.

Publikationen Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter: avgiftsgrunder och mall för taxa 2012 är avgiftsfri och finns i pdf-version på Finlands Kommunförbunds webbplats (www.kommunerna.net/bokhandel). Av bilaga 1 till rekommendationen framgår byggnadstillsynens uppgifter och av bilaga 2 en mall för taxa. Mallen för taxa fås avgiftsfritt på Kommunförbundets webbplats (www.kommunerna.net/yty > Byggnadstillsyn) också i word.doc-version. Kommunerna kan utnyttja mallen för sin egen taxa.

Språkversioner

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1468
ISBN 978-952-213-876-7
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkostnader, kostnadsberäkning, byggnadsövervakning, tariffer

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 461 kB