Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ljunggren Jannica (red.)

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

Bildningsförvaltningen i SvenskfinlandUtbildningsförvaltningen är organiserad på olika sätt i våra kommuner. En del kommuner har en nämnd, andra en sektion för de respektive språkgrupperna. En del kommuner har en svensk skoldirektör, andra en direktör med ansvar för båda språkgrupperna. Förhoppningsvis kan denna rapport stå som grund för en fortsatt utredning som ska ge förslag och rekommendationer till vilka språkaspekter som borde beaktas med tanke på kommunallagsreformen. Inför reformer är det viktigt att ha beredskap att på bästa möjliga sätt organisera den svenska bildningsförvaltningen i kommunerna. I rapporten ges en helhetsbild av dagsläget och bakgrundsfakta för kommande beslut.

Utredningen består av tre delar; regionutredningar, kommunvisa fakta och en beskrivning över hur yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet är organiserad.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1517
ISBN 978-952-213-970-2
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund
NyckelordÅland, förvaltningsreform, tvåspråkiga kommuner, skolväsen, utbildning, svenskspråkiga kommuner, kommunreform, undervisningsväsen

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 692 kB