Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etuKT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen opas KVTES-palkkausjärjestelmän paikalliseen soveltamiseen. Oppaasta on hyötyä, kun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä kehitetään ja päivitetään kunnissa ja kuntayhtymissä.

Oppaassa kerrotaan KVTES-palkkausjärjestelmästä ja sen eri palkkatekijöitä. Tehtävien vaativuuden arvioinnin lisäksi oppaassa käsitellään mm.

-työsuorituksen arviointiin liittyviä asioita (henkilökohtainen lisä)

-palveluaikalaskentaa (työkokemuslisä), tuloksellisuuden palkitsemista (tulospalkkiojärjestelmä)

-nopeaa palkitsemista (kertapalkkio)

-henkilöstön saatavuutta (rekrytointilisä) -palkkojen harmonisointia

Opas ei ole virka- ja työehtosopimus. Sopimusoikeudellisesti sitovat tekstit on kirjattu KVTES:n määräyksiin.

Tuote on ladattavissa myös sähköisesti

Uppgifter om publikationen

Pris 5.50 €
Beställningsnummer 3-0838
ISBN 978-952-213-997-9
År 2013
Utgivare KT Kuntatyönantajat