Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sandt Milla, Mikola Sinikka

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhetJämställdhet är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka
invånarnas vardagsliv och jämställdheten i praktiken, och därför är kännedom om jämställdhetsfrågor en viktig del av de förtroendevaldas kompetens.

Denna handbok ger de förtroendevalda basfakta om jämställdhet i kommunernas verksamhet och beslutsfattande.

Språkversioner

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1541
ISBN 978-952-293-217-4
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 724 kB