Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Sallinen Sini

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommunerDenna publikation anknyter till undersökningen Dynamiska kommuner, som Kommunförbundet initierade 2012. Undersökningen syftar till att klarlägga styrkefaktorerna i relationerna mellan olika parter som växelverkar med varandra i kommunerna, hur relationerna fungerar och hur de kunde utvecklas ytterligare för att kommunerna ska klara av framtidens utmaningar. Publikationen utgör material för förbundskongressen 2013.

Språkversioner

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1547
ISBN 978-952-293-043-9
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordpersonal, utveckling, kommuner, kompanjonskap, växelverkan, forskning, verksamhetskultur, kunnande, politiskt beslutsfattande

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1226 kB