Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Den kommunala miljövårdsmyndighetens handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndighetens handbok för förtroendevaldaDen kommunala miljövårdsmyndighetens handbok för förtroendevalda är en handbok för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.

Språkversioner

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1557
ISBN 978-952-293-061-3
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordavfallshantering, avloppsvatten, kommuner, förtroendevalda, marktäkt, vatten och avlopp, vattenlag, miljötillstånd, miljöskydd

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1455 kB