Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Hartikainen Tarja

Det kommunala miljö- och hälsoskyddet - handbok för förtroendevalda

Det kommunala miljö- och hälsoskyddet - handbok för förtroendevaldaSyftet med miljö- och hälsoskyddet är att genom lagstiftning trygga alla kommuninvånare möjligheter till en hälsosam och trygg livsmiljö.

Språkversioner

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1578
ISBN 978-952-293-099-6
År 2013
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, förtroendevalda, miljöhälsovård

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 150 kB