Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Henricson Marcus

En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdet

En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdetMålet med projektet var att beskriva och motivera modellen ur ett juridiskt, förvaltningsmässigt, organisatoriskt, ekonomiskt, demokratiskt och rukarperspektiv samt att på ett trovärdigt, sakligt och framgångsrikt sätt presentera modellen inom ramen för beredningen av metropollagstiftningen.

Språkversioner

Metropolialueen ruotsinkielisten palvelujen hallintomalli

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1597
ISBN 978-952-293-165-8
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 4010 kB