Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Europeisk deklaration om jämställdhet.

Europeisk deklaration om jämställdhet.En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Deklarationen har utarbetats av alla de europeiska kommunorganisationerna gemensamt. Finlands Kommunförbund rekommenderar att kommunerna och landskapsförbunden antar deklarationen.

Språkversioner

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1615
ISBN 978-952-293-478-9
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, jämställdhet mellan män och kvinnor

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 369 kB