Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Aluekehityslainsäädäntö 2014

Aluekehityslainsäädäntö 2014Taskukokoinen julkaisu sisältää keskeisimmät uuden EU:n ohjelmakauden 2014-2020 kehittämistyötä ohjaavat kansalliset lait ja asetukset.

Julkaisu sisältää alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan hallinnointia, rahoitusta sekä rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuutta koskevat lait ja asetukset, ELY-keskuksia ja aluehallintoviranomaisia koskevat lait ja asetukset sekä ns. yritystukilain. Lainsäädäntöä on seurattu kesäkuun alkuun 2014 asti.
Tilauskohtaiset määräalennukset: 5-9 kpl -10 %, 10-29 kpl -15 %, 30-49 kpl -20 %, 50-99 kpl -30 % ja 100 kpl tai enemmän -35 %.

Uppgifter om publikationen

Pris 9.00 €
Beställningsnummer 509462
ISBN 978-952-293-219-8
År 2014
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordregionförvaltningsverk, regional utveckling, regionpolitik, närings-, trafik- och miljöcentralerna, strukturfonder, finansiering, lagstiftning, regionstöd, stödformer, författningssamlingar