Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Jäppinen Tuula & Nieminen Ville

Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa

Asiakaslähtöisyys päätöksenteossaYhdessä kehitetty alueellinen lähipalvelumalli – muutos kunnallisessa päätöksenteko- ja palvelurakenteessa sekä toimintakulttuurissa.

Vaikuttavat lähipalvelut -projekti hakee uusia malleja kuntalaisia lähellä olevien palveluiden tuottamiseen. Prosessi seuraa Kainuussa kuntalaisten kanssa 2015 toteutetun Arjen pelastajat -palvelupilotin toteutusta. Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa -prosessissa tarkastellaan asiakastiedon, asiakasymmärryksen ja asiakastarpeiden sitomista päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin muutoksen mahdollistamiseksi.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1711
ISBN 978-952-293-330-0
År 2015
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordnärservice, beslutsfattande, användarcentrering, kundorientering, delaktiggörande

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1000 kB