Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllymäki Riitta (toim.)

Kunnan hallintosääntö

Kunnan hallintosääntöHallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntömalli on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Ilmestynyt myös ruotsiksi: Förvaltningsstadga för kommuner

Relaterade produkter

Kunnan hallintosääntö

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509483
ISBN 978-952-293-401-7
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordförvaltningsförfarande, instruktioner, modeller, organisation, ekonomi, förvaltningsorgan, befogenhet, val, kommunalförvaltning, beslutsfattande, initiativ, förvaltningsstadgor, koncernstyrning, övervakning, språkliga rättigheter , fullmäktige, mötesförfarande