Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllymäki Riitta (red.)

Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015). Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.


Kunnan hallintosääntö

Relaterade produkter

Förvaltningsstadga för kommunen

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509488
ISBN 978-952-293-455-0
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund