Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa.
He työskentelevät peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa,
ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on kaikkiaan 422 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Uppgifter om publikationen

Pris 13.00 €
Beställningsnummer 3-0867
ISBN 978-952-293-432-1
År 2017
Utgivare KT Kuntatyönantajat