Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.

Lärarna inom kommunsektorn arbetar i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 422 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 13.00 €
Beställningsnummer 3-0874
ISBN 978-952-293-446-8
År 2017
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna