Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2017Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 000 läkare i kommuner och i samkommuner.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 422 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 13.00 €
Beställningsnummer 3-0873
ISBN 978-952-293-448-2
År 2017
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna