Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Harjula Heikki

Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträdeKommunalt sammanträde är en komprimerad presentation av beslutsfattandet och mötesförfarandet i kommunen. Huvudvikten ligger på mötesförfarandet, men boken tar också upp viktiga frågor kring beslutssystemet såsom befogenhetsfördelning, övertagningsrätt, jäv och offentlighet. Särbestämmelserna om Åland ingår som ett separat kapitel i boken.

Heikki Harjula som skrivit presentationen har varit ledande jurist vid Kommunförbundet och förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen. Numera är han pensionerad.

Suomeksi

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509492
ISBN 978-952-293-495-6
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordjäv, offentlighet, mötesteknik, förtroendevalda, protokoll, befogenhet, videokonferenser, kommunalförvaltning, beslutsfattande, möten