Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sallinen Sini, Majoinen Kaija ja Seppälä Jari (red.)

Så fungerar kommunen. Välfärd! Bildning! Livskraft!

Så fungerar kommunen. Välfärd! Bildning! Livskraft!Så fungerar kommunen är ett grundläggande verk för kommunalt förtroendevalda, kommunanställda och studerande. Boken lämpar sig för alla som vill skaffa sig baskunskaper om kommunen eller uppdatera sig om läget inom kommunsektorn.

Boken ger en bred översikt av kommunens förvaltning, beslutsfattande, ledning och uppgifter samt om kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Kommunens ekonomi och ekonomistyrning, informationshantering och kommunikation samt den kommunala självstyrelsen och kommunens betydelse i det finländska samhället behandlas också. Boken innehåller dessutom en förteckning över den centrala lagstiftning som gäller kommunerna.

Uppgifter om publikationen

Pris 35.00 €
Beställningsnummer 509497
ISBN 978-952-293-553-3
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund