Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissaOppaassa kerrotaan johtamisen mallista, joka lähtee kuntastrategiasta ja päätyy henkilöstötuottavuuden kautta asiakkaan ja kuntalaisen saamaan hyötyyn, terveeseen talouteen ja palveluiden vaikuttavuuteen.

Strategista työhyvinvointia ja tuottavuutta kehitettiin Etelä-Savon Työhyvinvointiakatemia -hankkeessa, jossa olivat mukana muun muassa Enonkosken, Juvan, Kangasniemen ja Sulkavan kunnat.

Julkaisu on tarkoitettu työvälineeksi johdolle ja päättäjille sekä henkilöstöammattilaisille tulevaisuuden kunnan rakentamiseksi. Julkaisun käsikirjoituksen on koonnut Ossi Aura Ossi Aura Consulting Oy:stä. Opas julkaistiin KT:n henkilöstöjohtamisen hyviä käytäntöjä esittelevässä julkaisusarjassa.

Tuote on myös ladattavissa sähköisesti.

Uppgifter om publikationen

Pris 10.00 €
Beställningsnummer 3-0882
ISBN ISBN 978-952-293-51
År 2017
Utgivare KT Kuntatyönantajat