Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2017

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2017Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2016.

Medellönen i kommunsektorn var 3 137 euro i månaden. Kommunerna och samkommunerna hade totalt 421 000 anställda.

Du kan också ladda ner produkten elektroniskt.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2017-003-2
År 2017
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna