Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kommunarbetsgivarna

Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivare

Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivareKT:s handbok om lokala avtal utkom i ny reviderad upplaga i april 2017. Den svenska översättningen utkom i augusti. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen.

I handboken beskrivs metoderna att ingå lokala avtal med stöd av kommunsektorns avtalsbestämmelser och lagstiftningen. I boken ges också anvisningar om vad man bör beakta när lokala avtal ingås. Handboken ersätter den tidigare upplagan från 2009.

Handboken gäller lokala avtal i kommuner och samkommuner. I vård- och landskapsreformen kommer också det kommunala avtalssystemet att förändras. KT och kommunsektorns organisationer började förhandla om det nya systemet våren 2017.

Uppgifter om publikationen

Pris 8.00 €
Beställningsnummer 3-0881
ISBN 978-952-293-488-8
År 2017