Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Taipale Paavo (red.)

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitetDet är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.

Kommunernas strävan att påverka klimatförändringen har också ett vitt
perspektiv. Våra sakkunniga hoppas att denna publikation ska stödja kommunernas
nya beslutsfattare i deras angelägna uppdrag.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1876
ISBN 978-952-293-542-7
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordenergisparande, kommunsammanslagningar, tillstånd, markanvändning, elektronisk ärendehantering, kommunalteknik, grön ekonomi, tekniska tjänster, fastigheter

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1546 kB