Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planeringI publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Syftet med handboken är att ge de förtroendevalda insikter i kommunalekonomiska frågor så att de kan fatta ekonomiska beslut för sin kommun.

Publikationen behandlar den kommunala ekonomins strukturer och väsentliga drag, dess roll i samhällsekonomin och förhållandet mellanstaten och kommunerna.
Denna fjärde upplaga innehåller uppdaterad information om kommunernas ekonomi. Handboken lämpar sig också som lärobok. Den har skrivits i huvudsak av sakkunniga vid Finlands Kommunförbundet.


Presentation av publikationen

Uppgifter om publikationen

Pris 30.00 €
Beställningsnummer 509502
ISBN 978-952-293-586-1
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunala tjänster, kommunal ekonomi, budgeter, ekonomisk planering, bokslut, nyckeltal, statsandelar, reformer, struktur, penningväsen