Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.

Avtalet omfattar 310 000 anställda.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 15.00 €
Beställningsnummer 3-0890
ISBN 978-952-293-569-4
År 2018
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna