Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Lehtinen Leena

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovården

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovårdenSyftet med projektet har varit att klarlägga hur olika aktörer ser på ersättningar för utbildning inom social- och hälsovården samt ersättningssystemet.

Språkversioner

Työelämän tulevat osaajat! Kuka maksaa viulut? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1353
ISBN 978-952-213-627-5
År 2010
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordersättningar, utbildning, social- och hälsovård, social- och hälsovård

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1556 kB