Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

PANK ry

Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat 2018

Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat 2018Julkaisu sisältää perinteisen määräperusteisen yksikköhintaisen vuosiurakan asiakirjamallit. Tämä päivitys käsittää vain asfaltointityöt (aiemmin mukana on ollut sekä asfaltointi- että tiemerkintätyöt).

Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2017 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Työselostuksen rakenne ja nimikkeiden numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisua InfraRYL 2017 Päällys- ja pintarakenteet.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2033
ISBN 978-952-293-688-2
År 2018
Utgivare Suomen Kuntaliitto

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 4500 kB