Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Lovio Maisa, Stürmer Ditte, Selkee Johanna

Arjen kulttuuria - tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta

Arjen kulttuuria - tietoa kuntien kulttuuritoiminnastaSelvitykseen osallistui 308 kuntaa. Selvitys antaa kuntien kulttuuritoiminnasta yleiskuvan. Kulttuuripalveluja, niiden järjestämistä ja taloudellista tukea kysyttiin monivalintalomakkeella.

Tiedot kerättiin vuoden 2003 lopulla. Kyselyssä kartoitettiin, mitä kulttuuripalveluja kunnassa on ylipäänsä. Vastaukset jakaantuvat palvelun järjestäjän mukaan kunnan järjestämiin palveluihin, kunnan yhteistyössä muun tahon kanssa järjestämiin palveluihin, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden järjestämiin palveluihin ja niihin palveluihin, joiden järjestämistä kunta tukee toiminta-avustuksella.Tuloksia on analysoitu jakamalla vastaajakunnat isoihin, keskisuuriin ja pieniin kuntiin.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1074
ISBN 951-755-892-9
År 2004
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkulturväsen, museer, konst

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 257 kB